logo
 Menu

CD RIPSERVICE


top

"Hobby werd onderdeel van mijn (bij)beroep''

Muziek, hifi en streaming audio is al vele jaren mijn grote passie. Ik ben dan ook zeer regelmatig aanwezig op demo’s en info sessies met betrekking tot hifi apparatuur en audio streaming.

Regelmatig kreeg ik van aanwezigen de vraag over het rippen of converteren van cd’s en probeerde ik deze mensen op weg te helpen, algauw kreeg ik de vraag of ik dit voor hun kon doen.

Dit was dan ook de aanleiding om naast mijn technische toepassingen ook een cd ripservice te starten, inmiddels uitgerust met professionele en onder licentie aangekochte software voor het rippen en het verzorgen van metadata voor aanmaak van bibliotheek met inbegrip van de juiste cover-art.   

                    presentatie

Digitale muziek is veel toegankelijker dan cd’s. In een goed opgemaakte bibliotheek (metadata) vindt u snel en moeiteloos de muziek die u wilt horen.

Ondanks de steeds toenemende beschikbaarheid van online muziek zijn catalogi op legale download sites soms verre van compleet, een vaak voorkomend probleem is dat uw mooi aangemaakte playlisten na verloop van tijd incompleet worden, plots blijken tracks van Tidal, Qobuz en dergelijke niet meer beschikbaar blijken te zijn, geschrapt uit het aanbod om reden van “licentie”, “copyrechten” of gewoon te weinig opgevraagde/gestreamde albums.

Uw eigen cd collectie is een veel beter uitgangspunt om te gaan streamen,

echter zelf uw volledige cd-collectie goed converteren (rippen) en de bibliotheek (metadata) geordend inrichten is een zeer tijdrovend en saai werk.

Fla-ts CD-Ripservice converteert uw cd verzameling in bijna elk gewenst formaat, flac, mp3, wav, enz., op harde schijf, Nas, usb of andere dragers

U krijgt een rijke bibliotheek waarmee het gemakkelijk zoeken wordt, afhankelijk van de apparatuur die u gebruikt.

PROCEDURE/WERKWIJZE

Bepaal hoeveel cd’s en/of sacd’s U wenst te laten rippen, vermeld ook hoeveel daarvan klassieke muziek zijn en/of verzamelaars met diverse artiesten

aantal

 Bezorgd U Fla-ts de cd’s persoonlijk dan vervolledigen we samen het offerte/opdracht formulier

werkwijze

Het werk kan beginnen, de cd’s worden alle handmatig geript met hoogwaardige lezer(s) en gebruik makend van aangekochte software (dbPowramp voor commercieel gebruik) na dit eerder ‘saai’ gedeelte worden vervolgens alle metadata gecontroleerd en juist gezet (genres, componisten, cover-art, opzet bib …)

werkwijze2

Na dit alles krijgt de klant per e-mail een overzicht van de geripte cd’s met daarop tevens het toegekende genre dit biedt de mogelijkheid om gewenste correcties/wijzigingen te melden

Voorbeeld:

voorbeeld

FORMULIER/PRIJZEN

Nota: alle vermelde prijzen per cd en/of sacd zijn BTW inbegrepen

kaartjedownload

DOWNLOAD-FORM

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fla-ts zal, voor zover technisch mogelijk, de diensten verlenen overeenkomstig de instructies die hij van de klant heeft gekregen met betrekking tot het gewenste bestandsformaat en wijze van levering

Fla-ts bewaart op geen enkele manier een kopie van de geleverde bestanden/files, de klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup indien hij dit nodig acht.

Fla-ts streeft er naar om voor iedere geconverteerde cd of gedigitaliseerde vinylplaat, cassette of band de metadata (artiest, album,songtitels, genre, afbeelding van de cover) mee te leveren.  De afwezigheid, onvolledigheid of onjuistheid van metadata is geen argument om Fla-ts in gebreke te stellen.

Fla-ts is niet verantwoordelijk voor schade alleraard, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, die door gebruik van de muziekfiles zouden ontstaan zijn.

Fla-ts is niet gebonden aan een leveringstermijn.

Fla-ts is niet aansprakelijk bij verlies of schade aan cd’s, vinyl platen, cassettes of banden bij bezorging met Post, Kiala, TNT, DHL en aanverwante koeriersdiensten.

Fla-ts verkoopt geen hardware (spelers, harde schijven, usb’s e.d.). Voor aankoop dient u zich te wenden tot de speciaalzaken van computers of stereo/hifi/high-end toestellen.

De klant/opdrachtgever verklaart:

- dat de conditie van de aangeleverde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden invloed kan hebben op de uitvoering van de opdracht en dat onvolledig geconverteerde cd’s of gedigitaliseerde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden geen tekortkoming van Fla-ts zijn.

- dat hij of zij de aangeleverde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden op rechtmatige wijze heeft verkregen en er eigenaar van is.

- dat het door hem aangeleverde beeld- en/of geluidsmateriaal niet strijdig is met toepasselijke relevante wet en regelgeving en in het bijzonder dat hij dit materiaal rechtmatig heeft verkregen.

- dat de aangeleverde drager (harde schijf, usb en aanverwanten) vrij zijn van virussen en in onberispelijke staat verkeren.

- dat de geleverde muziek files enkel in familiekring gebruikt zullen worden (1), het is de verantwoordelijkheid en plicht van de klant zich daaraan te houden. Fla-ts kan in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor een ander dan bovenvermeld gebruik of voor enige andere miskenning van deze regelgeving.

Opmerkingen

# In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bepaalde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden niet kunnen worden geript of gedigitaliseerd, dit zal op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Fla-ts in het gedrang brengen.

# Gezien de aard van het product kunnen geleverde producten door Fla-ts niet teruggenomen worden.

Factuur:

# Bij laattijdige betaling is van rechtswege en na schriftelijke ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per maand op het nog te betalen saldo.

# Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

# In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

# Fla-ts vraagt geen vooruitbetaling op de bestelling, maar behoudt zich het recht de aangeleverde cd’s en dragers te behouden tot na de vereffening van de factuur.

Een opdracht van de klant wordt pas aanvaard na ontvangst van door de klant ondertekende offerte/opdracht ter aanvaarding van de algemene voorwaarden | gebruikersverklaring.

SACD

Nu is ook converteren (rippen) van SACD naar DSF DSD64 mogelijk en indien nodig extra conversie naar flac Hi-Res 24bit/96kHz

sacd

 

  View this article in PDF format Print article

 Downloads

 Language - Taal

http://www.fla-ts.com fla-ts@fla-ts.com