logo
 Menu

Algemene voorwaarden | Gebruikersverklaring bij offerte/opdrachtFla-ts zal, voor zover technisch mogelijk, de diensten verlenen overeenkomstig de instructies die hij van de klant heeft gekregen met betrekking tot het gewenste bestandsformaat en wijze van levering

Fla-ts bewaart op geen enkele manier een kopie van de geleverde bestanden/files, de klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup indien hij dit nodig acht.

Fla-ts streeft er naar om voor iedere geconverteerde cd of gedigitaliseerde vinylplaat, cassette of band de metadata (artiest, album,songtitels, genre, afbeelding van de cover) mee te leveren.  De afwezigheid, onvolledigheid of onjuistheid van metadata is geen argument om Fla-ts in gebreke te stellen.

Fla-ts is niet verantwoordelijk voor schade alleraard, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, die door gebruik van de muziekfiles zouden ontstaan zijn.

Fla-ts is niet gebonden aan een leveringstermijn.

Fla-ts is niet aansprakelijk bij verlies of schade aan cd’s, vinyl platen, cassettes of banden bij bezorging met Post, Kiala, TNT, DHL en aanverwante koeriersdiensten.

Fla-ts verkoopt geen hardware (spelers, harde schijven, usb’s e.d.). Voor aankoop dient u zich te wenden tot de speciaalzaken van computers of stereo/hifi/high-end toestellen.

De klant/opdrachtgever verklaart:

- dat de conditie van de aangeleverde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden invloed kan hebben op de uitvoering van de opdracht en dat onvolledig geconverteerde cd’s of gedigitaliseerde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden geen tekortkoming van Fla-ts zijn.

- dat hij of zij de aangeleverde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden op rechtmatige wijze heeft verkregen en er eigenaar van is.

- dat het door hem aangeleverde beeld- en/of geluidsmateriaal niet strijdig is met toepasselijke relevante wet en regelgeving en in het bijzonder dat hij dit materiaal rechtmatig heeft verkregen.

- dat de aangeleverde drager (harde schijf, usb en aanverwanten) vrij zijn van virussen en in onberispelijke staat verkeren.

- dat de geleverde muziek files enkel in familiekring gebruikt zullen worden (1), het is de verantwoordelijkheid en plicht van de klant zich daaraan te houden. Fla-ts kan in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor een ander dan bovenvermeld gebruik of voor enige andere miskenning van deze regelgeving.

Opmerkingen

# In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bepaalde cd’s, vinyl platen, cassettes of banden niet kunnen worden geript of gedigitaliseerd, dit zal op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Fla-ts in het gedrang brengen.

# Gezien de aard van het product kunnen geleverde producten door Fla-ts niet teruggenomen worden.

Factuur:

# Bij laattijdige betaling is van rechtswege en na schriftelijke ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per maand op het nog te betalen saldo.

# Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

# In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

# Fla-ts vraagt geen vooruitbetaling op de bestelling, maar behoudt zich het recht de aangeleverde cd’s en dragers te behouden tot na de vereffening van de factuur.

Een opdracht van de klant wordt pas aanvaard na ontvangst van door de klant ondertekende offerte/opdracht ter aanvaarding van de algemene voorwaarden | gebruikersverklaring.

  View this article in PDF format Print article

 Downloads

 Language - Taal

http://www.fla-ts.com fla-ts@fla-ts.com